Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza, no v našom prípade sme máj postavili pred obecným úradom. Spolu s Užanmi a deťmi zo ZŠ a MŠ sme pripravili sprievodný program.Fotogaléria tu.