Úcta k starším

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov – v októbri,  si pripomíname tých, ktorí  tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Tých, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Prejavujeme im úctu. My sme si tento rok svojim vystúpením uctili starších v Pinkovciach, Koromli, Bracovciach, Tibave, Lekárovciach a v Ložíne.

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza, no v našom prípade sme máj postavili pred obecným úradom. Spolu s Užanmi a deťmi zo ZŠ a MŠ sme pripravili sprievodný program.Fotogaléria tu.