O skupine

Lekárovce – obec, ležiaca v malebnom prostredí východnej časti Východoslovenskej nížiny. Obec je zaujímavá tým, že obcou preteká rieka Uh prameniaca na Ukrajine vo Východných Karpatoch. Táto rieka obec delí na pravú a ľavú stranu, ktoré sú spojené mostom.

Názov obce pochádza od mena Liekart – liečiteľ, v našom nárečí sa často používa názov Ľekart, keďže vieme, že spev je liek, ktorý pohladí dušu človeka, založili sme na jeseň v roku 2010 ženskú spevácku skupinu „PAJTAŠKI“. Folklór nás spojil a poskytol nám možnosť prežívať radosť z jeho prezentácie a  zachovávania pre ďalšie generácie.
Pri tvorbe svojich programov vychádzame z pôvodného autentického folklóru nášho regiónu:

„Kec še, u Lekarce pire paralo“
„U Lekarce na tim našim mosce“
„Stavanie májov“
„Lupane tengerici“
„Na krescinoch“
„Vešele u Lekarce“
„Kračun u našim valale“

Našou ambíciou je zúčastňovať sa na rôznych podujatiach v obci: Pri príležitosti Dňa matiek, vystúpenia pre dôchodcov, taktiež na festivaloch ľudových piesní v obci, ale aj v blízkom i ďalekom okolí. Našim cieľom je oživiť v obci ľudové piesne, tance a dávne zvyky, našou činnosťou by sme chceli v obci obnoviť u mladých ľudí záujem o folklór.
Vedúcou speváckej skupiny je Mgr. Marta Morovská a členkami sú:

Irena Beňová
Mgr. Mária Bežovská
Iveta Halajčíková
Marta Kišová
Bc. Janka Ondová
Mária Örmezeyová
Marta Rakošiová
Dagmara Tirčová
Zlatica Vargová
Marta Vidňanska
Anna Mesarošová – bývalá členka
Marta Kreculová
Alžbeta Jaciková – bývalá členka

Mgr. Ľudovít Halajčík – hra na akordeón