Folklórny festival Lekárovce

Starosta obce spolu s kultúrnou komisiou tento rok usporadúval už 6. ročník folklórneho festivalu. Pajtaški v programe, samozrejme, nemohli chýbať :). Svojou prítomnosťou nás podporili aj poslanec NRSR a prednosta OÚ Sobrance. Privítali sme aj starostov okolitých obcí. Obyvatelia Lekároviec taktiež mohli ochutnať tradičné pokrmy či si na vlastnej koži vyskúšať staré zabudnuté remeslá. Na kultúrnom programe sa podieľali mnohé ďalšie súbory z blízka ale aj z ďaleka.