Folklórny festival Lekárovce

Starosta obce spolu s kultúrnou komisiou tento rok usporadúval už 6. ročník folklórneho festivalu. Pajtaški v programe, samozrejme, nemohli chýbať :). Svojou prítomnosťou nás podporili aj poslanec NRSR a prednosta OÚ Sobrance. Privítali sme aj starostov okolitých obcí. Obyvatelia Lekároviec taktiež mohli ochutnať tradičné pokrmy či si na vlastnej koži vyskúšať staré zabudnuté remeslá. Na kultúrnom programe sa podieľali mnohé ďalšie súbory z blízka ale aj z ďaleka.

Stavanie mája

Máj, máj, máj zelený, pod okienkom sadený… Stavanie májov bolo známe už v dávnych dobách. Máj označoval dievča súce na vydaj. Stal sa symbolom vážneho záujmu o dievča. V minulosti ľudia verili, že týmto si zabezpečia zdravie, čistotu a krásu. Stavanie májov patrí azda medzi najromantickejšie tradície, ktoré sa u nás viažu k ročným obdobiam. Na túto tradíciu sme, samozrejme, nezabudli ani my. Pripomenuli sme si ju stavaním mája pri našom obecnom úrade a piesňami. Program spestrili aj deti zo základnej školy.