Úcta k starším

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov – v októbri,  si pripomíname tých, ktorí  tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Tých, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Prejavujeme im úctu. My sme si tento rok svojim vystúpením uctili starších v Pinkovciach, Koromli, Bracovciach, Tibave, Lekárovciach a v Ložíne.